Dạ,em xin hỏi , máy Laptop Asus tắt máy sao đèn nguồn vẫn sáng vậy ạ.

Nịnh Xuân Ninh
vào ngày 26/11/2016 câu trả lời• 174 lượt xem

Dạ,em xin hỏi , máy Laptop Asus tắt máy sao đèn nguồn vẫn sáng vậy ạ. Máy bị hỏng rồi hả .