Dạ máy Ipad mini tự reset mất hết ứng dụng? Làm sao để lấy lại ạ.

Đinh Thị Thu Trang
vào ngày 26/11/2016 câu trả lời• 129 lượt xem

Dạ máy Ipad mini tự reset mất hết ứng dụng? Làm sao để lấy lại ạ.