Dạ em thấy fptshop đang có môt số máy xã hàng giá rất rẻ, vậy các máy này bảo hành như thế nào ạ.

Nguyễn Quốc Hưng
vào ngày 23/11/2016 câu trả lời• 429 lượt xem

Dạ em thấy fptshop đang có môt số máy xã hàng giá rất rẻ, vậy các máy này bảo hành như thế nào ạ.