Con J7 Prime xài chip như vậy thì có nóng không admin?

Nhật Thành
vào ngày 29/12/2016 câu trả lời• 27 lượt xem

Con J7 Prime xài chip như vậy thì có nóng không admin?

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU