con a9 của htc Cho mình hỏi máy có NFC không

CHI CHI
vào ngày 30/12/2016 câu trả lời• 17 lượt xem
con a9 của htc Cho mình hỏi máy có NFC không 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU