có điện thoại nào tầm 1-3 triệu mà lưu danh bạ k bị trôi k ạ.

vào ngày 11/11/2016 câu trả lời• 91 lượt xem

có điện thoại nào tầm 1-3 triệu mà lưu danh bạ k bị trôi k ạ. loại tầm 1tr lưu nhiều hay bị trôi danh bạ lắm