có cách nào xử lý oppo hay bị loạn cảm ứng không ạ?

khánh an
vào ngày 03/12/2016 câu trả lời• 117 lượt xem

có cách nào xử lý oppo hay bị loạn cảm ứng không ạ?