Mua trước trả sau

       cmnd của em bị mờ số .em có bằng lái và sô hộ khẩu vậy có tham gia

       ĐỉnhCao LạnhLẽo
       vào ngày 01/12/2016 câu trả lời• 151 lượt xem

       cmnd của em bị mờ số .em có bằng lái và sô hộ khẩu vậy có tham gia trả gióp được không ?