Cho mình hỏi về gói bảo hành mở rộng thêm 1 năm bảo hành, gói bảo hành tai nạn rơi vỡ

Phan Nhật
vào ngày 07/12/2016 câu trả lời• 225 lượt xem

Cho mình hỏi về gói bảo hành mở rộng thêm 1 năm bảo hành, gói bảo hành tai nạn rơi vỡ

bên FPT áp dụng cho hãng nào và mức phí tham gia của từng sản phẩm