Cho mình hỏi cách đồng bộ danh bạ trên SS J7 Prime, cảm ơn nhiều!

ngọc đoan
vào ngày 26/12/2016 câu trả lời• 2.286 lượt xem

Cho mình hỏi cách đồng bộ danh bạ trên SS J7 Prime, cảm ơn nhiều!