Cho mình hỏi bên cửa hàng có thay màn hình iphone 6 plus

chương
vào ngày 12/12/2016 câu trả lời• 136 lượt xem

Cho mình hỏi bên cửa hàng có thay màn hình iphone 6 plus không ah