Cho hỏi máy mình mua được 2 tháng. Muốn đổi trả được bao nhiêu % số tiền lúc mua

Phạm Bảo Khánh
vào ngày 12/11/2016 câu trả lời• 94 lượt xem

Cho hỏi máy mình mua được 2 tháng. Muốn đổi trả được bao nhiêu % số tiền lúc mua

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU