Cho hỏi cửa hàng mở đến ngày bao nhiêu là nghỉ tết thế?

dung
vào ngày 23/12/2016 câu trả lời• 149 lượt xem

Cho hỏi cửa hàng mở đến ngày bao nhiêu là nghỉ tết thế?