cho hỏi bên shop còn dc giam 1 trieu khi có mã galaxy k?

hoa
vào ngày 19/12/2016 câu trả lời• 193 lượt xem

cho hỏi bên shop còn dc giam 1 trieu khi có mã galaxy k?