cho em hỏi sony m4 sau khi sao lưu và đặt lại không thể đăng nhập dc tài khoả

Đồng Văn Hiếu
vào ngày 16/12/2016 câu trả lời• 152 lượt xem

cho em hỏi sony m4 sau khi sao lưu và đặt lại không thể đăng nhập dc tài khoản goole thì làm như thế nào ạ