Cho em hỏi máy sony x của em nó bắt nhập mã pin để khởi động Android mà em không biết mã pin này?

mỹ ngọc
vào ngày 30/12/2016 câu trả lời• 30 lượt xem
Cho em hỏi máy sony x của em nó bắt nhập mã pin để khởi động Android mà em không biết mã pin này.
giúp em với ad 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU