Cho em hỏi laptop HP 14am065TU đang dùng chip intel core i mấy vậy anh chi

tuấn kiệt
vào ngày 13/12/2016 câu trả lời• 106 lượt xem

Cho em hỏi laptop HP 14am065TU đang dùng chip intel core i mấy vậy anh chi

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU