Cho em hỏi là cửa hàng mình đã có miếng dán full mặt trước s7 edge chưa?

Kim tuyến
vào ngày 16/11/2016 câu trả lời• 403 lượt xem

Cho em hỏi là cửa hàng mình đã có miếng dán full mặt trước s7 edge chưa?