Cho em hỏi em mua chuột bên mình, nó bị lỗi phần nút cuộn, em mang đến bên Lê Văn Sỹ để bảo hành...

Khách
vào ngày 17/07/2017 câu trả lời• 38 lượt xem

Cho em hỏi em mua chuột bên mình, nó bị lỗi phần nút cuộn, em mang đến bên Lê Văn Sỹ để bảo hành nhưng lại bảo là hết hàng kh giải quyết được, đề nghị em qua tiết quận 10 để bảo hành??

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU