Cho em hỏi ĐT không bắt được sóng do bị hư phần cứng thì sửa chữa có d

Thu Tuyền
vào ngày 25/11/2016 câu trả lời• 104 lượt xem

Cho em hỏi ĐT không bắt được sóng do bị hư phần cứng thì sửa chữa có dễ không?

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU