Cho em hỏi ĐT không bắt được sóng do bị hư phần cứng thì sửa chữa có d

Thu Tuyền
vào ngày 25/11/2016 câu trả lời• 147 lượt xem

Cho em hỏi ĐT không bắt được sóng do bị hư phần cứng thì sửa chữa có dễ không?