cho em hỏi có phãi đủ tuỗi đúng ngày tháng là có thể mua dt góp được có phãi ko ạ

Phạm Minh TIến
vào ngày 11/11/2016 câu trả lời• 124 lượt xem

cho em hỏi có phãi đủ tuỗi đúng ngày tháng là có thể mua dt góp được có phãi ko ạ