Cho e hỏi usb sandisk 32G có kết nối với điện thoại được không?

Nguyễn Văn Đá
vào ngày 05/12/2016 câu trả lời• 87 lượt xem

Cho e hỏi usb sandisk 32G có kết nối với điện thoại được không?

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU