Cho e hỏi sony XA Ultra có thể kết nối với TV được không,nếu được thì kết nối theo chuẩn nào vậy?

Nguyễn Kim Nhật Hoàng
vào ngày 19/12/2016 câu trả lời• 165 lượt xem

Cho e hỏi sony XA Ultra có thể kết nối với TV được không,nếu được thì kết nối theo chuẩn nào vậy?

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU