Cho e hỏi sao cảm biến vân tay trên j7 prime không cần mở sán

Lâm Thị Thanh
vào ngày 01/12/2016 câu trả lời• 112 lượt xem

Cho e hỏi sao cảm biến vân tay trên j7 prime không cần mở sáng màn hình mà trên s7 phải mở sáng mới mở được vậy?