Cho e hỏi mua điện thoại đổi trả trong ngày có bị mất phí không?

Ma Thị Chà
vào ngày 07/12/2016 câu trả lời• 130 lượt xem

Cho e hỏi mua điện thoại đổi trả trong ngày có bị mất phí không?