Cho e hỏi J7 prime sao nhắn tin tổng đài không được vậy?

Trần Văn Đông
vào ngày 30/11/2016 câu trả lời• 120 lượt xem

Cho e hỏi J7 prime sao nhắn tin tổng đài không được vậy?