Cho e hỏi gear fit 2 có kết nối được với iphone không?

Trần Văn Quốc Bảo
vào ngày 12/12/2016 câu trả lời• 117 lượt xem

Cho e hỏi gear fit 2 có kết nối được với iphone không?