cho e hoi f1s đã cập nhật lên android 5.1 len 6.0 được chưa vay?

thiên bách
vào ngày 13/12/2016 câu trả lời• 171 lượt xem

cho e hoi f1s đã cập nhật lên android 5.1 len 6.0 được chưa vay?