Cho e hỏi e mua laptop Asus E502 về hát karaoke mà sao khi cắm dây

Lại Minh Huệ
vào ngày 02/12/2016 câu trả lời• 121 lượt xem

Cho e hỏi e mua laptop Asus E502 về hát karaoke mà sao khi cắm dây HDMI với amply
vào tiếng ra TV mà không ra amply được vậy?