cho e hỏi cửa hàng mình có nhận root máy nokia x k?

Phạm Thị Thanh Hằng
vào ngày 13/12/2016 câu trả lời• 123 lượt xem

cho e hỏi cửa hàng mình có nhận root máy nokia x k?