Cho e hỏi chip Kirin trên mấy điện thoại Huawei là của nước nào sản xuất vậy?

Nguyễn Hồng Ngọc Mai
vào ngày 05/12/2016 câu trả lời• 464 lượt xem

Cho e hỏi chip Kirin trên mấy điện thoại Huawei là của nước nào sản xuất vậy?