Cho e hỏi A3 2016 với iphone 5s cái nào chụp đẹp hơn và pin

Nguyễn Thị Thanh Thúy
vào ngày 05/12/2016 câu trả lời• 91 lượt xem

Cho e hỏi A3 2016 với iphone 5s cái nào chụp đẹp hơn và pin lâu hơn vậy?