Chị mua iphone 6s ở đây giờ chị muốn đổi iphone 7 bù nhiêu tiền em?

Nguyễn Khánh Duy
vào ngày 03/12/2016 câu trả lời• 136 lượt xem

Chị mua iphone 6s ở đây giờ chị muốn đổi iphone 7 bù nhiêu tiền em?