chào shop, e muốn hỏi mua đt online có đc hưởng chính sách bảo hành như mua tại cửa hàng không ad

Mỹ Hạnh
vào ngày 26/11/2016 câu trả lời• 129 lượt xem

chào shop, e muốn hỏi mua đt online có đc hưởng chính sách bảo hành như mua tại cửa hàng không ad