Chào QTV, iphone bán ở VN với iphone bán ở Mỹ chất lượng có

Nguyễn Thị Kim Cúc
vào ngày 01/12/2016 câu trả lời• 57 lượt xem

Chào QTV, iphone bán ở VN với iphone bán ở Mỹ chất lượng có khác nhau không?

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU