Chào QTV, FPT mình có bán MTB nào có thể xuấ

Quách Thái Thành
vào ngày 02/12/2016 câu trả lời• 130 lượt xem

Chào QTV, FPT mình có bán MTB nào có thể xuất hình ảnh ra HDMI không?