Chào QTV, e đang trả góp F1s,bây giờ e muốn mua trả góp J7

Nguyễn Phi Hùng
vào ngày 30/11/2016 câu trả lời• 127 lượt xem

Chào QTV, e đang trả góp F1s,bây giờ e muốn mua trả góp J7 prime nữa có được không?