Chào fpt .mình nghe nói đt f1s này chống vỡ chống sướt có thật k ạ

vào ngày 10/11/2016 câu trả lời• 437 lượt xem

Chào fpt .mình nghe nói đt f1s này chống vỡ chống sướt có thật k ạ