Chào em . Sim viettel anh mua ở đây có 2th sao giờ anh

Nguyễn Thị Hồng Quyên
vào ngày 03/12/2016 câu trả lời• 104 lượt xem

Chào em . Sim viettel anh mua ở đây có 2th sao giờ anh sử dụng không được thế, anh nghe nói nghe gọi miễn phí gì đó mà