Chào các bạn ,MTXT Asus để chế độ ngủ mở lại bị sọc màn hình, vậy nó thuộc lỗi về gì vậy ạ.

Lý thị hồng ngoc
vào ngày 23/11/2016 câu trả lời• 114 lượt xem

Chào các bạn ,MTXT Asus để chế độ ngủ mở lại bị sọc màn hình, vậy nó thuộc lỗi về gì vậy ạ.