chào anh chị , Iphone 5s đăng kí 3g rồi mở không lên?

Đồng Minh tấn
vào ngày 23/11/2016 câu trả lời• 110 lượt xem

chào anh chị , Iphone 5s đăng kí 3g rồi mở không lên?

Có thể bạn quan tâm: