Chào admin,Samsung j7 prime có sẳn FM không admin?

Trần Quang Hiếu
vào ngày 03/12/2016 câu trả lời• 208 lượt xem

Chào admin,Samsung j7 prime có sẳn FM không admin?