Chao ad,mình hard reset ma quên thoát google account

Lê Thanh Hoàng
vào ngày 08/12/2016 câu trả lời• 155 lượt xem

Chao ad,mình hard reset ma quên thoát google account mà mình quên pass rồi,có cách nào mở được không ad?