Chào ad,iphone 6 của tôi không sử dụng được chức năng imessage?

Vũ Văn Bằng
vào ngày 03/12/2016 câu trả lời• 162 lượt xem

Chào ad,iphone 6 của tôi không sử dụng được chức năng imessage?