Mua trước trả sau

       Chào Ad? E mua góp điện thoại ngân hàng HD 12 tháng

       Lê Văn Lâm
       vào ngày 07/12/2016 câu trả lời• 113 lượt xem

       Chào Ad? E mua góp điện thoại ngân hàng HD 12 tháng,e đóng được 4 tháng giờmuốn thanh lí hợp đồng,vậy có được giảm số tiền đóng không?