Chào Ad? E mua góp điện thoại ngân hàng HD 12 tháng

Lê Văn Lâm
vào ngày 07/12/2016 câu trả lời• 68 lượt xem

Chào Ad? E mua góp điện thoại ngân hàng HD 12 tháng,e đóng được 4 tháng giờmuốn thanh lí hợp đồng,vậy có được giảm số tiền đóng không?

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU