chả hiểu sao mua laptop có 1 tuần mà pin 4 cell mà có 2 tiếng à, nghe nói 1 cell là 1 tiếng

Dương quốc việt
vào ngày 22/11/2016 câu trả lời• 179 lượt xem

chả hiểu sao mua laptop có 1 tuần mà pin 4 cell mà có 2 tiếng à, nghe nói 1 cell là 1 tiếng http://fptshop.com.vn/tin-tuc/danh-gia/4-loi-khuyen-se-giup-laptop-ban-ben-hon-dang-ke-46454

Có thể bạn quan tâm: