Mua trước trả sau

       camera sau mình có thể tự chỉnh theo ý mình được không qtv.

       bích phương
       vào ngày 09/12/2016 câu trả lời• 103 lượt xem

       camera sau mình có thể tự chỉnh theo ý mình được không qtv. Có nghĩa là khi nào mình muốn xóa phông thì mình chỉnh xóa còn khi nào không muốn thì chỉnh không xóa