camera sau mình có thể tự chỉnh theo ý mình được không qtv.

bích phương
vào ngày 09/12/2016 câu trả lời• 76 lượt xem

camera sau mình có thể tự chỉnh theo ý mình được không qtv. Có nghĩa là khi nào mình muốn xóa phông thì mình chỉnh xóa còn khi nào không muốn thì chỉnh không xóa

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU