Bên mình có thu lại laptop không?máy mình mua

Trương Thị Kim Yến
vào ngày 05/12/2016 câu trả lời• 253 lượt xem

Bên mình có thu lại laptop không?máy mình mua 5 tháng,mất hộp chỉ còn máy thôi?