Bạn so sánh hộ mình về hiệu năng, cấu hình, camera, khả năng xử lí khi dùng snap dragon

mỹ ngọc
vào ngày 28/12/2016 câu trả lời• 65 lượt xem
Bạn so sánh hộ mình về hiệu năng, cấu hình, camera, khả năng xử lí khi dùng snap dragon 820 nhưng ram 3gb và snap 625 nhưng ram 4. Của máy này vs Sony Xperia Xz.