Anh ơi cho e hỏi máy e sony M5 mua FPt màn hình bị ám v&ag

Thái Trường Đạo
vào ngày 30/11/2016 câu trả lời• 115 lượt xem

Anh ơi cho e hỏi máy e sony M5 mua FPt màn hình bị ám vàng,
còn máy bạn e mua TGDD không bị,e muốn đổi máy khác có được không?

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU